Waar staan we voor?

Onze missie

Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de mensen die dat het hardst nodig hebben in de regio, en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

Onze visie

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Zij hebben niet genoeg geld om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Wij helpen deze mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedsel. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Doelstellingen

Wij hebben twee doelstellingen:

  • Het bieden van directe voedselhulp aan mensen die dat het hardst nodig hebben;
  • Het  voorkomen van verspilling  van goed voedsel.

Onze kernwaarden

Wij hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor ons handelen:

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers.
  • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt.
  • We verstrekken het gedoneerde voedsel uitsluitend aan onze klanten.
  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel en verdelen dit zo eerlijk mogelijk.
  • We behandelen onze klanten en elkaar met respect.
  • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’).
  • We zijn transparant in onze verantwoording.