Waar staan we voor?

Onze missie

Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de mensen die dat het hardst nodig hebben in de regio, en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

Onze visie

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Zij hebben niet genoeg geld om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Wij helpen deze mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedsel. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Doelstellingen

Wij hebben twee doelstellingen:

  • Het bieden van directe voedselhulp aan mensen die dat het hardst nodig hebben;
  • Het  voorkomen van verspilling  van goed voedsel.

Onze kernwaarden

Wij hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor ons handelen:

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers.
  • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt.
  • We verstrekken het gedoneerde voedsel uitsluitend aan onze klanten.
  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel en verdelen dit zo eerlijk mogelijk.
  • We behandelen onze klanten en elkaar met respect.
  • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’).
  • We zijn transparant in onze verantwoording.

Integriteit en vertrouwenspersonen

Integriteitscode

Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. Kijk hier voor de landelijke Integriteitscode die door onze organisatie van harte wordt onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen.

Vertrouwenspersonen

Bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor hebben wij twee vertrouwenspersonen waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van.
Je kunt hier contact opnemen met een vertrouwenspersoon.