Vrienden van de Voedselbank

Landelijk en regionaal is het beleid dat alleen voedsel dat is ingezameld wordt uitgedeeld en dat er geen voedsel wordt ingekocht. De laatste jaren is echter het aantal huishoudens dat een beroep doet op de voedselbank sterk gegroeid. Het is daardoor niet altijd mogelijk om wekelijks een verantwoord en gezond voedselaanbod te hebben. Om daar toch voor te kunnen zorgen is medio 2013 de Stichting Vrienden van de Voedselbank opgericht.

Ook gebeurt het regelmatig dat er giften worden gedaan om daarmee voedsel te kopen. Deze giften kunnen nu aan de Stichting Vrienden van de Voedselbank Leiden worden gedaan, waardoor het zeker is dat er alleen voedsel van gekocht wordt.

Financiele steun
U kunt de Stichting Vrienden van de Voedselbank Leiden steunen door geld over te maken naar haar IBAN: NL25INGB 0006 276 149. Met uw gift worden uitsluitend voedselaankopen gedaan om de pakketten aan te vullen.

Sinds augustus 2013 zijn wij een door de belasting erkende ANBI instelling. Dat houdt in dat giften die u aan ons doet, bij uw belastingopgave kunt aftrekken.

De jaarstukken die daartoe openbaar moeten zijn:

Het financieel overzicht van 2019 kunt u hier vinden.
Financieel overzicht van 2018 kunt u hier inzien.
De doelstelling en het beleidsplan van 2017 kunt u hier bekijken.
Financieel jaaroverzicht 2017, deze kunt u hier inzien.
Financieel jaaroverzicht 2016, deze kunt u hier inzien.
Doelstelling en beleidsplan 2016 kunt u hier bekijken.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Voedselbank Leiden is als volgt samengesteld:
Voorzitter: Peter Vinke
Secretaris: Karen van der Meer
Penningmeester: Wilbert Hocks

Het bestuur is schriftelijk bereikbaar: Willem Barentszstraat 37, 2315 TZ Leiden, of per e-mail: vriendenvoedselbankleiden@gmail.com  

KvK-nummer van de Stichting: 58705163