Kan de Voedselbank ook een plaats zijn voor stages of re-integratietrajecten?

Helaas ontbreekt het ons aan tijd en menskracht om scholieren te begeleiden bij hun (maatschappelijke) stage.

Bovendien staat bij ons de privacy van klanten hoog in het vaandel om begrijpelijke redenen.

Geplaatst in .