Hoe garandeert de voedselbank de privacy?

Privacy Statement: De Voedselbank respecteert de privacy van de door de aanvrager verstrekte gegevens. De Voedselbank geeft de vastgelegde gegevens niet ter beschikking of inzage van derden tenzij wettelijk daartoe verplicht. De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van en in overeenstemming met het realiseren van de doelstellingen van de Voedselbank.
Zie voor meer informatie: https://www.voedselbankleiden.nl/privacystatement/

Geplaatst in .