Wanneer en waar kan ik een pakket afhalen?

Op dinsdag- en donderdagmiddag van 12.00 tot 15.00, en op woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur aan de Willem Barentszstraat 37.
Daarnaast hebben we een uitdeelpunt in de Opstandingskerk in Leiden Zuid West, aan de Aerent Bruunstraat 1. Daar kan op donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur een pakket gehaald worden.

Ik kan een pakket een keer niet komen ophalen; wat moet ik nu doen?

U kunt elke dinsdag of donderdag uw pakket ophalen. Mocht dit niet lukken dan mag ook iemand anders het pakket voor u ophalen. U moet hem of haar dan wel uw pasje meegeven.
Als het pakket een keer niet opgehaald kan worden door u of iemand anders, moet u afbellen op nummer 06-18348481.
Als u 2 weken uw pakket niet ophaalt en ook niet doorgeeft wat daar de reden voor is, dan wordt u uitgeschreven bij de voedselbank

Hoe lang krijg ik het voedselpakket?

Zodra u zich heeft aangemeld kunt u iedere week een voedselpakket komen halen. Hoe lang dat kan hangt van uw financiële situatie af. Het kan jaren duren, bijvoorbeeld als u in de schuldsanering zit of onder bewind staat. Daarom wordt minstens één keer per jaar bekeken hoe lang u nog een pakket kunt komen halen.

Hoe garandeert de voedselbank de privacy?

Privacy Statement: De Voedselbank respecteert de privacy van de door de aanvrager verstrekte gegevens. De Voedselbank geeft de vastgelegde gegevens niet ter beschikking of inzage van derden tenzij wettelijk daartoe verplicht. De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van en in overeenstemming met het realiseren van de doelstellingen van de Voedselbank.
Zie voor meer informatie: https://www.voedselbankleiden.nl/privacystatement/