Over ons

Aantal huishoudens

Het aantal huishoudens in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude dat een beroep doet op een wekelijks gratis voedselpakket is sinds het begin van de voedselbank voortdurend gestegen. Eind 2007 waren dat er 109, en eind 2018 deden bijna 400 huishoudens een beroep op de voedselbank. 

Uitdeelpunten

De Voedselbank Leiden e.o. heeft uitdeelpunten in het centrum van Leiden en in Leiden Zuid-West.

Voedsel

Het voedsel is afkomstig van bedrijven, instellingen, kerken, scholen en particulieren uit de regio. Ook via het regionaal distributiecentrum van Voedselbank Haaglanden worden levensmiddelen aangeleverd. Het gaat om kwalitatief goed voedsel dat via gangbare verkoopkanalen niet meer kan worden verkocht en daarom vernietigd zou worden.

Voedselbanken Nederland

Voedselbank Leiden maakt deel uit van de landelijke organisatie Voedselbanken Nederland. Het aantal aangesloten voedselbanken groeit nog steeds. Wekelijks worden 35.000 voedselpakketten vanuit 169 (2018) vestigingen uitgedeeld en zijn ongeveer 88.000 Nederlanders afhankelijk van de voedselbank. In 2013 groeide het aantal klanten explosief met 30%. Wat begon als lokaal initiatief is uitgegroeid tot een landelijke vereniging met ruim 10.700 vrijwilligers. Daar maken wij een klein onderdeel van uit.

Een overzicht van de aangesloten voedselbanken in Nederland kunt u vinden op www.voedselbankennederland.nl