Onze sponsors

Er zijn heel veel organisaties en instellingen, groot en klein, van wie de Voedselbank Leiden steun krijgt. Dit kan zijn in de vorm van het op regelmatige basis doneren van producten tot het incidenteel geven van een financiële bijdrage. Wij zijn uiteraard enorm blij met met onze leveranciers/donateurs, zonder hun bijdragen is het onmogelijk ons werk uit te voeren! 

Omdat wij van veel incidentele donateurs geen adres of e-mailadres hebben, is het soms lastig om mensen persoonlijk te bedanken voor de belangrijke bijdrage aan het werk van Voedselbank Leiden. Uw bijdrage was, is en blijft onmisbaar bij het realiseren bij het realiseren van onze twee doelstellingen: het bestrijden van armoede en de vermindering van voedselverspilling.

Zonder compleet te willen zijn en in willekeurige volgorde, ziet u hier een aantal logo’s van leveranciers/donateurs waarvan we op regelmatige basis producten en/of diensten krijgen: (onder constructie)