Informatie voor hulpverleners

Wij vinden een goede samenwerking met hulpverleners in de regio heel belangrijk. U kent immers de mensen om wie het gaat en kunt dus het beste inschatten of het aanvragen van een voedselpakket nodig is. Wij hanteren een aantal vaste criteria om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een voedselpakket. Als uw klant inderdaad aan deze criteria voldoet vult u het aanmeldformulier in.  

Hoe vraagt u een voedselpakket aan?

  • U vult op het aanvraagformulier alle inkomsten en vaste uitgaven van de klant in. U ziet dan wat overblijft aan leefgeld (eten, kleding, ontspanning en dergelijke).
  • Stuur het ingevulde formulier naar klanten@voedselbankleiden.nl


Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het invullen van het aanvraagformulier? Mail dan naar klanten@voedselbankleiden.nl of bel naar 06-18348481 (bij geen gehoor graag uw naam en telefoonnummer duidelijk inspreken, dan kunnen wij u terugbellen)

Contact:
Paula van Kesteren
+31(0)6 183 484 81
Stuur haar een mailtje