Uitdelen volgens winkelconcept gestart

Uitdelen volgens winkelconcept gestartSinds dinsdag 12 september 2017 wordt er bij Voedselbank Leiden uitgedeeld volgens het zogenoemde ‘winkelconcept’. Er wordt nu op dinsdag- en donderdagmiddag uitgedeeld van 13 – 15 uur. Elke klant die ingeschreven staat, mag één maal week een gratis pakket samenstellen. Om het allemaal goed te laten verlopen, is de groep klanten in twee groepen verdeeld op basis van beginletter van de achternaam. De ene groep komt op dinsdag en de andere groep komt op donderdag. Hierdoor kan de klant rustiger langs de verschillende afdelingen lopen en zo het wekelijkse pakket samenstellen. De klant heeft nu veel meer keuzevrijheid, zodat het pakket zoveel mogelijk naar eigen wens en behoefte wordt. Er zijn mooie panelen met duidelijke afbeeldingen opgehangen, zodat goed duidelijk is waar de verschillende producten staan.

Zowel de klanten als ook de vrijwilligers waren enthousiast over de uitwerking van het nieuwe concept. Over een aantal maanden wordt gekeken hoe de klanten het nieuwe concept ervaren.

Stapelaar aangeschaft

Stapelaar aangeschaftVoedselbank Leiden staat aan de vooravond van een aantal ingrijpende veranderingen. Vanaf 12 september 2017 wordt er op dinsdag- en op donderdagmiddag uitgedeeld volgens een ‘supermarktconcept’. Uiteraard blijft het pakket voor de klanten geheel gratis.

De indeling van de werkruimte in de hal moest voor deze veranderingen worden aangepast. Er zijn diepvrieskisten geplaatst, zodat de klanten de producten kunnen bekijken en uitzoeken, er komt een broodstellage en alle andere uit te delen producten worden ruimer uitgestald. Om de benodigde ruimte te creëren, wordt er meer gebruik gemaakt van de stellingen die al in de hal staan en gaan we de hoogte in. Om kratten etc. hoog in de stellingen te kunnen plaatsen, is een stapelaar aangeschaft. Een aantal vrijwillligers heeft inmiddels een certificaat behaald om veilig met deze stapelaar te kunnen werken.

Chocoladeletters

CHOCOLADELETTERSDeze week kregen alle medewerkers van de voedselbank een chocoladeletter van We’re4U Coaching&Care. Ook heeft het bedrijf toegezegd dat ze elk jaar rond kerst een donatie aan de voedselbank wil doen.

Succesvolle inzameling Week van de Voedselbanken

SUCCESVOLLE INZAMELING WEEK VAN DE VOEDSELBANKENDe inzameling bij 6 verschillende supermarkten tijdens de eerste Week van de Voedselbanken was een groot succes!

Veel mensen, waaronder ook 3 wethouders van Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest, deden op 20 oktober bij een van de deelnemende supermarkten een extra boodschap voor de voedselbank. Dit leverde in het totaal ruim 150 kratten producten op. Daarnaast waren er mensen die geld doneerden, en gaven een aantal supermarkten ons extra producten mee. Omdat de voedselbank volledig afhankelijk is van giften en donaties kunnen wij dit goed gebruiken. Klanten, supermarkten, wethouders en vrijwilligers van Voedselbank Leiden bedankt voor jullie donaties en inzet!

Privacystatement

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. De AVG voorziet in een versterking en uitbreiding van de privacyrechten voor mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, en legt meer verantwoordelijkheden bij organisaties die persoonsgegevens verwerken.

Voedselbank Leiden ging altijd al zeer zorgvuldig om met de privacy van haar klanten, leveranciers, medewerkers en donateurs, maar heeft naar aanleiding van de AVG haar privacystatement opnieuw geformuleerd. U kunt dit vinden op onze website onder het tabblad ‘Over ons’.