ANBI-Informatie

Schenkt u wel eens aan een ANBI goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De Stichting Voedselbank Leiden is  m.i.v. 01-01-2008 door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI

ANBI-informatie Stichting Voedselbank Leiden
Kamer van Koophandel onder nummer: 28107500
Fiscaal nummer: 812.208.455
Contactgegevens: Voedselbank Leiden,Willem Barentszstraat 37, 2315TZ Leiden

Hier vindt u het Standaard ANBI- formulier.

U kunt onze ANBI-status verifieren door naar de website van de Belastingdienst te gaan: De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.

Als u vervolgens in het veld ‘Instelling’ Stichting Voedselbank Leiden intikt en in het veld ‘Vestigingsplaats’ Leiden, krijgt u het resultaat.